Gangulfuskerk

Deze van oorsprong gotische kerk is, als we het steentje in de voorgevel mogen geloven, in 142 7 gebouwd. We zien daar nu niet veel van terug: slechts een halve travee aan de westkant. Dat kan er op wijzen dat hier een (inpandige) toren is weggebroken. In die tijd, ca. 1600, is ook e en klein dakruitertj e geplaatst: deze lijkt verdwaald op het relatief lange schip. De oorspronkelijke spitsboogvensters werden rond 1700 veranderd in rondbogen en dat deed, samen met het verwijderen van bijna alle steunberen nog meer afbreuk aan het gotisc he karakter. D e bepleistering uit de 19 e eeuw deed de rest .

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda

Word donateur

Een bijdrage leveren aan het behoud van de kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken?

Word donateur al vanaf € 17,50.

 

Word donateur